خانه » اخبار موسسه » در ادامه تهیه برنامه مستند تلویزیونی دکتر معماری اولین چشم پزشک اردبیلی از نظرات دکتر یحیوی متخصص قلب در این خصوص استفاده کردیم

در ادامه تهیه برنامه مستند تلویزیونی دکتر معماری اولین چشم پزشک اردبیلی از نظرات دکتر یحیوی متخصص قلب در این خصوص استفاده کردیم